Ettevõtted üle maailma, samuti Eestis seisavad silmitsi uute väljakutsetega noore töötajaskonna juhtimisel ja kaasamisel ning otsivad lahendusi muutustega toimetulekuks.

Uue põlvkonna, nn. „lumehelbekeste“, ootused tööandjatele – isklik heaolu, individuaalsed tasusüsteemid, paindlikud töötegemise viisid, sotsiaalne vastutus – sunnivad organisatsioone pidevalt oma plaane korrigeerima ja ajaga kaasas käima.

Et anda infot ja ideid ning jagada saadud kogemusi, kuidas „lumehelbekeste“ põlvkonda juhtida ja tööd uutmoodi korraldada, korraldame 08.mail Tallinnas Uue Ajastu Konverentsi „Lumehelbekesed organisatsioonis – uutmoodi töökorralduse põhjustajad“.

Konverentsi peateemad on:

 • Töötegemise trendid, väljakutsed ja muutused noore töötajaskonna juhtimisel, kaasamisel ning töö korraldamisel
 • Erinevate põlvkondade erinevused ja sarnasused töökeskkonnas, lumehelbekeste põlvkonna töötajate integreerimine organisatsiooni
 • Uutmoodi töökeskkond arvestades lumehelbekeste ootuseid ja väärtushinnanguid
 • Töölepingute võimalikud muudatused seoses paindlike töövormidega
 • Paindlike töötingimuste seosed subjektiivse heaolu ja sisemise motivatsiooniga
 • Tehnoloogia mõju noorte inimeste töökäitumisele

Ootame Teie ettevõtte esindajat konverentsil osalema

Areng.ee arendustiim

Ettevõtted üle maailma, samuti Eestis seisavad silmitsi uute väljakutsetega noore töötajaskonna juhtimisel ja kaasamisel ning otsivad lahendusi muutustega toimetulekuks.

Uue põlvkonna, nn. „lumehelbekeste“, ootused tööandjatele – isklik heaolu, individuaalsed tasusüsteemid, paindlikud töötegemise viisid, sotsiaalne vastutus – sunnivad organisatsioone pidevalt oma plaane korrigeerima ja ajaga kaasas käima.

Et anda infot ja ideid ning jagada saadud kogemusi, kuidas „lumehelbekeste“ põlvkonda juhtida ja tööd uutmoodi korraldada, korraldame 08.mail Tallinnas Uue Ajastu Konverentsi „Lumehelbekesed organisatsioonis – uutmoodi töökorralduse põhjustajad“.

Konverentsi peateemad on:

 • Töötegemise trendid, väljakutsed ja muutused noore töötajaskonna juhtimisel, kaasamisel ning töö korraldamisel
 • Erinevate põlvkondade erinevused ja sarnasused töökeskkonnas, lumehelbekeste põlvkonna töötajate integreerimine organisatsiooni
 • Uutmoodi töökeskkond arvestades lumehelbekeste ootuseid ja väärtushinnanguid
 • Töölepingute võimalikud muudatused seoses paindlike töövormidega
 • Paindlike töötingimuste seosed subjektiivse heaolu ja sisemise motivatsiooniga
 • Tehnoloogia mõju noorte inimeste töökäitumisele

Ootame Teie ettevõtte esindajat konverentsil osalema

Areng.ee arendustiim

Soovin antud konverentsil osaleda

Registreeru