PROGRAMM

09.30-10.00 Hommikukohv ja osalejate registreerimine
10.00-10.05 Koolituse sissejuhatus

10.05-11.10 Millest konfliktid tekivad ja kuidas neid ennetada?
Jaana Susanna Liigand-Juhkam, koolitaja, coach ja õppejõud, koolitusfirma Arikano juhataja, mitmete raamatute autor ja kaasautor, ärijuhtimise ja psühholoogia magister.

Jaana Susanna käsitleb koolituse esimeses osas järgmisi teemasid:

 • Millised konfliktid organisatsioonides esinevad?
 • Miks ja millest konfliktid tekivad?
 • Millised konfliktid on kasulikud ettevõtte ja selle töötajate arengule?
 • Milline juhtimisstiil aitab ennetada konflikte?
 • Kuidas konflikti abil käivitada muutusi?

11.10-12.15 Toimetulek keeruliste inimeste ja suhetega ning konfliktide juhtimine
Jaana Susanna Liigand-Juhkam vastab koolituse teises osas järgmistele küsimustele:

 • Millised on keeruliste inimeste käitumise motiivid ja strateegiad?
 • Mis tüüpi inimestega on lihtne konflikti sattuda ja millised suhtlemistehnikad aitavad konfliktidega toime tulla?
 • Millised on tüüpilised erimeelsused kolleegide vahelistes suhetes ja kuidas nendest hoiduda?
 • Kuidas keeruliste ja konfliktsete inimestega kompromisse saavutada?
 • Kuidas märgata ja reguleerida iseenda emotsioone ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega?

12.15-13.00 Lõuna

13.00 – 15.00 Millised on tüüpilised konfliktid ja nende lahendamise meetodid?
Koolituse kolmas osa võimaldab vastuseid leida järgmistele küsimustele:

Kuidas lahendada konfliktseid olukordi, kus:

 • inimeste väärtushinnangud ja isiksuse omadused satuvad vastuollu teiste inimeste hinnagute ja omadustega
 • töötajatel on erinevad seisukohad organisatsiooni või selle osade eesmärkidest
 • töötajatel on erinevad seisukohad organisatsiooniliste muudatuste ja ümberkorralduste vajalikkusest ning nende teostamise viisidest
 • töötajal/töötajatel on vastuseis juhtkonna/juhi otsustele või juhtimisstiilile
 • mõni tiimiliige on liialt domineeriv
 • kolleegide vahel on suhtlemisprobleemid
 • võitlus käib piiratud (eelarveliste) ressursside eest
 • konflikt on juba kaugele arenenud, suureks paisunud

Lisaks käsitleb Jaana Susanna Liigand-Juhkam koolituse neljandas osas järgnevaid teemasid:

 • Milliseid argumenteerimisvõtteid ja läbirääkimistehnikaid aitavad konflikti lahendada?
 • Kuidas kehtestav käitumine võimaldab konflikte ennetada ja lahendada?
 • Kuidas saavutada kompromiss?
 • Kuidas saavutada konfliktilahendust „võitja-võitja“ mudeli järgi?

15.00-15.15 Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru