PROGRAMM

09.30-10.00 Hommikukohv ja osalejate registreerimine
10.00-10.05 Koolituse sissejuhatus

10.05-11.10 Millest pingelised olukorrad suhtlemisel tekivad ning kuidas neid ennetada?
Jaana Susanna Liigand-Juhkam , suhtlemiskoolitaja

Jaanus käsitleb koolituse esimeses osas järgmisi teemasid:

 • Millised suhtlusprobleemid organisatsioonides esinevad?
 • Miks ja millest pinged suhtlemises tekivad?
 • Milline juhtimisstiil aitab ennetada suhtlemisprobleeme?
 • Kuidas konflikti abil käivitada muutusi?

11.10-12.00 Toimetulek keeruliste inimeste ja suhetega ning pingete juhtimine

Koolitaja Jaana Susanna Liigand-Juhkam vastab koolituse teises osas järgmistele küsimustele:

 • Mis tüüpi inimestega on lihtne konflikti sattuda ja millised suhtlemistehnikad aitavad konfliktidega toime tulla?
 • Millised on tüüpilised erimeelsused kolleegide vahelistes suhetes ja kuidas nendest hoiduda?
 • Kuidas keeruliste ja konfliktsete inimestega kompromisse saavutada?
 • Kuidas märgata ja reguleerida iseenda emotsioone ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega?  

12.00-12.45 Lõuna

12.45-14.15  Millised on tüüpilised suhtlusprobleemid ja nende lahendamise meetodid?Koolituse kolmas osa võimaldab vastuseid leida järgmistele küsimustele:

Millised on head suhlemisvõtted, kui:

 • inimeste väärtushinnangud ja isiksuse omadused satuvad vastuollu teiste inimeste hinnagute ja omadustega
 • töötajatel on erinevad seisukohad organisatsiooni või selle osade eesmärkidest
 • töötajatel on erinevad seisukohad organisatsiooniliste muudatuste ja ümberkorralduste vajalikkusest ning nende teostamise viisidest
 • töötajal/töötajatel on vastuseis juhtkonna/juhi otsustele või juhtimisstiilile
 • mõni tiimiliige on liialt domineeriv 
 • kolleegide vahel on suhtlemisprobleemid
 • võitlus käib piiratud (eelarveliste) ressursside eest
 • konflikt on juba kaugele arenenud, suureks paisunud

14.15-14.30 Kohvipaus

14.30-15.45 Koolitaja Jaana Susanna Liigand-Juhkam käsitleb koolituse neljandas osas järgnevaid teemasid:

 • Milliseid argumenteerimisvõtteid ja läbirääkimistehnikaid aitavad pingelisi olukordi lahendada?
 • Kuidas kehtestav käitumine võimaldab konflikte ennetada ja lahendada? 
 • Kuidas saavutada kompromiss?
 • Kuidas saavutada lahendusi „võitja-võitja“ mudeli järgi?

15.45-16.00 Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru