KOOLITAJA

Jaana Susanna Liigand-Juhkam - koolitaja

Jaana Susanna Liigand- Juhkam

Jaana Susanna Liigand- Juhkam on töötanud alates 2002.aastast lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides (TTÜ, EMTA, EBS, TLÜ BFM jt) ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Jaana teemadering hõlmab nii enese kui ka teiste juhtimise psühholoogilisi võtteid, meeskonnatööd, konfliktide ohjamist, stressiga toimetulekut, suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi ning õnne, heaolu ja motivatsiooniga seotud küsimusi.

 

 

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru