KOOLITAJAD

Kaia Kuppart

Kaia Kuppart on atesteeritud kliiniline psühholoog ning läbinud Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe. Kaial on sotsiaalteaduste (psühholoogia) magistrikraad Tartu Ülikoolist.

Kaia töötab ka SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus, kus tegelen peamiselt  täiskasvanute individuaalse psühhoteraapiaga ja vaimse tervise igakülgse hindamisega. Teostan nii seisundi, isiksuse kui mälu jt kognitiivsete funktsioonide uuringuid.

Väärtusliku töökogemuse sai Kaia psühholoogi ja sisekoolitajana Politseiametist, kus osales erinevate kriisiolukordade lahendamises.

Kaia Kuppart on Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni (www.ekka.ee) ja Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi liige

Anu Virovere - koolitaja

Anu Virovere

Anu Virovere on väga pikaajalise kogemusega koolitaja, arendaja ja eestvedaja. Ta on Intelligentse meeskonna üks juhtivatest koolitajatest, kes on viimase 20. aasta jooksul koolitanud väga paljusid erinevaid ettevõtteid ja inimesi.
Anu lemmikteemad on ärieetika ja avalik esinemine ning kõnekunst. Lisaks sellele veel uued juhtimissuunad, läbirääkimised ja meeskonnatöö, ärialane suhtlemine, emotsionaalne intelligentsus.

Jaana Susanna Liigand-Juhkam - koolitaja

Jaana Susanna Liigand- Juhkam

Jaana Susanna Liigand- Juhkam on töötanud alates 2002.aastast lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides (TTÜ, EMTA, EBS, TLÜ BFM jt) ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Jaana teemadering hõlmab nii enese kui ka teiste juhtimise psühholoogilisi võtteid, meeskonnatööd, konfliktide ohjamist, stressiga toimetulekut, suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi ning õnne, heaolu ja motivatsiooniga seotud küsimusi.

 

 

KOOLITAJAD

Anu Virovere - koolitaja

Anu Virovere

Anu Virovere on väga pikaajalise kogemusega koolitaja, arendaja ja eestvedaja. Ta on Intelligentse meeskonna üks juhtivatest koolitajatest, kes on viimase 20. aasta jooksul koolitanud väga paljusid erinevaid ettevõtteid ja inimesi.
Anu lemmikteemad on ärieetika ja avalik esinemine ning kõnekunst. Lisaks sellele veel uued juhtimissuunad, läbirääkimised ja meeskonnatöö, ärialane suhtlemine, emotsionaalne intelligentsus.

Kaia Kuppart

Kaia Kuppart on atesteeritud kliiniline psühholoog ning läbinud Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe. Kaial on sotsiaalteaduste (psühholoogia) magistrikraad Tartu Ülikoolist.

Kaia töötab ka SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus, kus tegelen peamiselt  täiskasvanute individuaalse psühhoteraapiaga ja vaimse tervise igakülgse hindamisega. Teostan nii seisundi, isiksuse kui mälu jt kognitiivsete funktsioonide uuringuid.

Väärtusliku töökogemuse sai Kaia psühholoogi ja sisekoolitajana Politseiametist, kus osales erinevate kriisiolukordade lahendamises.

Kaia Kuppart on Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni (www.ekka.ee) ja Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi liige

Jaana Susanna Liigand-Juhkam - koolitaja

Jaana Susanna Liigand- Juhkam

Jaana Susanna Liigand- Juhkam on töötanud alates 2002.aastast lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides (TTÜ, EMTA, EBS, TLÜ BFM jt) ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Jaana teemadering hõlmab nii enese kui ka teiste juhtimise psühholoogilisi võtteid, meeskonnatööd, konfliktide ohjamist, stressiga toimetulekut, suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi ning õnne, heaolu ja motivatsiooniga seotud küsimusi.

 

 

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru