Kliendikogemus on kliendi kõikvõimalik kokkupuude ettevõttega, selle toodete/teenustega, teeninduse ja teeninduskohtadega, väärtustega, lubadustega, kommunikatsiooniga, veebikeskkonnaga, arveldustega, lahendatud ja lahendamata probleemidega jne. jne.

Iga samm klienditeekonnal mõjutab kliendikogemust positiivselt või negatiivselt. Kui klientidele jääb ettevõttest positiivne kogemus, siis nad ostavad ka tulevikus ja soovitavad Teid teistele. Kui jääb negatiivne kogemus, siis räägitakse sellest sõpradele ja tuttavatele mitu korda rohkem, kui positiivset.

Et teaksite rohkem ja süsteemsemalt, kuidas oma ettevõttes märgata klientide ootuseid ja luua positiivset kliendikogemust, kutsume 09. mail toimuvale Kliendikogemuse seminarile.

Seminari peamised teemad on:

 • Kuidas märgata, hinnata ja mõõta, millist kogemust kliendid Sinu ettevõttelt ootavad?
 • Millised meetodid aitavad kõige paremini planeerida, disainida ja juhtida kliendikogemust?
 • Kuidas leida üles vead teenustes või kliendisuhtluses, mis kahjustavad positiivset kliendikogemust?
 • Kuidas on seotud kliendikogemusega emotsioonid?
 • Milliseid uusi võimalusi on kasutusel või lähiajal kasutusele tulemas lojaalsusprogrammides ja personaalses kliendisuhtluses?
 • Millised on erinevused ja sarnasused E-teeninduse ja traditsioonilise teeninduse kliendikogemustes ja klienditeekonnal?
 • Millised on maailmas hästi toimivad ja uuenduslikud näited positiivsetest kliendikogemustest ja klienditeekondadest?

Ootame Teie ettevõtte esindajaid osalema
Areng.ee

Kliendikogemus on kliendi kõikvõimalik kokkupuude ettevõttega, selle toodete/teenustega, teeninduse ja teeninduskohtadega, väärtustega, lubadustega, kommunikatsiooniga, veebikeskkonnaga, arveldustega, lahendatud ja lahendamata probleemidega jne. jne.

Iga samm klienditeekonnal mõjutab kliendikogemust positiivselt või negatiivselt. Kui klientidele jääb ettevõttest positiivne kogemus, siis nad ostavad ka tulevikus ja soovitavad Teid teistele. Kui jääb negatiivne kogemus, siis räägitakse sellest sõpradele ja tuttavatele mitu korda rohkem, kui positiivset.

Et teaksite rohkem ja süsteemsemalt, kuidas oma ettevõttes märgata klientide ootuseid ja luua positiivset kliendikogemust, kutsume 09. mail toimuvale Kliendikogemuse seminarile.

Seminari peamised teemad on:

 • Kuidas märgata, hinnata ja mõõta, millist kogemust kliendid Sinu ettevõttelt ootavad?
 • Millised meetodid aitavad kõige paremini planeerida, disainida ja juhtida kliendikogemust?
 • Kuidas leida üles vead teenustes või kliendisuhtluses, mis kahjustavad positiivset kliendikogemust?
 • Kuidas on seotud kliendikogemusega emotsioonid?
 • Milliseid uusi võimalusi on kasutusel või lähiajal kasutusele tulemas lojaalsusprogrammides ja personaalses kliendisuhtluses?
 • Millised on erinevused ja sarnasused E-teeninduse ja traditsioonilise teeninduse kliendikogemustes ja klienditeekonnal?
 • Millised on maailmas hästi toimivad ja uuenduslikud näited positiivsetest kliendikogemustest ja klienditeekondadest?

Ootame Teie ettevõtte esindajaid osalema
Areng.ee

This form does not exist

Soovin antud seminaril osaleda

Registreeru