ISIKUANDMETE KÜSIMISE, TÖÖTLEMISE JA SÄILITAMISE VEEBISEMINAR

Selgitame tööandjate ja töötajate õigusi ning kohustusi seoses töötajate isikuandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega koroonaajastul.

06.10.2021 Zoomi veebikeskkonnas kell 10-12.30

Viimasel ajal on ettevõtetelt ja asutustelt laekunud palju küsimusi seoses olukorraga, kus tööandja ja töötaja ei tea täpselt millised reeglid kehtivad seoses vaktsineerimistõendi küsimisega või esitamisega, samuti vaktsineerimisega seotud andmete ja muude terviseandmete säilitamisega.

Et luua selgus tööandjate ja töötajate õigustest ja kohustustest seoses töötajate isiku- ja terviseandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega, korraldame 06. oktoobril kell 10-12.30 veebiseminari, kus kogenud andmekaitseõiguse spetsialist ja vandeadvokaat Tea Kookmaa vastab enamlevinud küsimustele, seoses vaktsineerimise, kiirtestimise ja koroonapassiga seotud terviseandmete kogumisega.

Seminaril aitame osalejatel efektiivselt ja vähese ajakuluga saada konkreetne selgus tööandjate ja töötajate õigustest seoses töötajate isiku- ja terviseandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega

Küsimused, millele osalejad veebiseminaril vastuse saavad, on järgmised:

 • Kas tööandja võib küsida töötajalt infot koroonaviiruse läbipõdemise või vaktsineerimise kohta?
 • Millised on tööandja õigused, kui töötaja keeldub avaldamast infot enda vaktsineerimise kohta?
 • Kas vaktsineerimata töötajaga võib töölepingu üles öelda?
 • Millised reeglid kehtivad tööandjale vaktsineerimisega seotud andmete ja muude terviseandmete säilitamisel?
 • Kas tööandja tohib ise avaldada töötaja vaktsineerimisega seotud teavet kolmandatele isikutele, näiteks tööandja koostööpartnerile/kliendile, kus töötaja oma ülesandeid täites viibib?
 • Kui kaua võib tööandja säilitada teavet töötaja vaktsineerituse ning haigestumiste kohta? Mis saab siis, kui töösuhe lõpeb?
 • Kas tööandja tohib maksta preemiaid või kehtestada muid boonuseid nendele töötajatele, kes on vaktsineeritud?
 • Mida tähendab õigustatud huvi isikuandmete töötlemise õigusliku alusena?
 • Milliseid tervise- jm isikuandmeid võib koguda ja jagada organisatsioonisiseselt?
 • Milliseid andmeid võib tööandja koguda tulenevalt riskianalüüsi tulemustest?
 • Kas tööandja koostatud vaktsineerimisnimekirjad võivad olla avalikud?
 • Kas kiirtestimisel osalemine ja tulemused on avalik info, kui kulud kannab tööandja?
 • Kas töötajal on kohustus teavitada tööandjat COVID-19 jt nakkushaiguste diagnoosist?
 • Kas teavitamiskohustus kehtib kokkupuudet omanud klientide suhtes?
 • Milliseid tervise- jm isikuandmeid võib/ peab jagama võimalike COVID-19 kokkupuudet omanud töötaja ja temaga lähedalt kokku puutunud kolleegide ning klientidega?

Seminari viib läbi vandeadvokaat Tea Kookmaa (Njord Advokaadibüroo), kes on laialdaste kogemustega andmekaitseõiguse spetsialist ja tunnustatud lektor.

Kui Teil tekib spetsiifilisi küsimusi, millele kindlasti soovite seminaril vastuseid, siis palun saatke küsimused ette aadressile info@areng.ee 29. septembriks

Seminarile eelregistreerumise tähtaeg on 29. september 2021

Seminar on tasuline ja maksumus ühele osalejale on 89.- eurot+km (registreerumisel kuni 29.09.2021)

Ootame online seminarile osalema, kus saate efektiivselt läbi mõelda tööandjate ja töötajate seaduslikud õigused seoses töötajate isiku- ja terviseandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa on advokaat Njord Advokaadibüroos, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused.

Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises.
Tea on viinud läbi andmekaitseauditeid ning aidanud ettevõtteid erinevate andmekaitsealaste probleemide lahendamisel. Sealjuures on Tea nõustanud mitmeid uudsete tehnoloogiliste lahenduste arendamisega tegelevaid ettevõtteid keerulistes andmekaitseküsimustes.
Lisaks andmekaitseauditite läbiviimisele on Teal muuhulgas kogemusi ka andmekaitsealaste mõjuhinnangute ja õigustatud huvi analüüside teostamisega.

Tea Kookmaa on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel.

Tea Kookmaa on rahvusvaheliselt tunnustatud andmekaitse spetsialist, olles omandanud CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (IAPP).

Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

HINNAKIRI

Veebiseminari maksumus registreerumisel kuni 29.09.2021 on 89€+km(hind ühe osaleja kohta)

Alates 30. septembrist registreerujatele on maksumus 129.- eurot+km.

Tasumine: arve alusel, mille peale registreerumist Teile saadame.

Lisaküsimuste korral kirjutage: info@areng.ee

Ootame Veebiseminarile osalema, kus saate efektiivselt läbi mõelda tööandjate ja töötajate seaduslikud õigused ja kohustused seoses töötajate isiku- ja terviseandmete küsimise, töötlemise ja säilitamisega

Urmas Kõiv

Areng.ee asutaja ja juht

NB! Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner! Meie koolitustega, mis on kajastatud Eesti Töötukassa veebilehel, saab tutvuda SIIN!

Vastavalt 01.07.15 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on Areng.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.181377)

PROGRAMM

Koolituse programm toimub ajavahemikus kl 10.00-16.00 ja sisaldab järgmisi teemasid ning harjutusi.

I OSA Sissejuhatus

 • Kõnelemine ja esinemine
 • Kõnelemine kui suhtlemine
 • Kõnelemine kui eneseväljendus.
 • Kõnelemine kui dialoog
 • Hääl ja keha

II OSA „Mina“ väärtustamine ehk valmisolek kõnelemiseks

 • Millised probleemid seostuvad avaliku esinemisega ja rääkimisega üldse?
 • Kuidas saavutada enesekindlust ja vabaneda krambis olekust?
 • Enesetunne ja selle psühhofüüsika, millest sõltub hea enesetunne?
 • Psühholoogiline toetuspunkt
 • Füüsiline toetuspunkt
 • Infokanalid. Averbaalne informaatika. Infolekked
 • Lihaspinged ja nende mõju                 harjutused
 • Kehakeel e.asend, liigutused, miimika
 • Hingamine kui energeetiline protsess  harjutused
 • Hingamise põhiprobleemid
 • Kõneaparaadi valmisolek
 • Hääl, selle vabastamine ja suhtumine oma häälde  harjutused
 • Artikulatsioon e.lihasvilumus              harjutused
 • Keha tahte äratamine                           harjutuste kompleks

III OSA Mõtte väärtustamine

 • Milles seisneb mõtte (info) selguse mõistetavus ja mõjuvus?
 • Milles peituvad takistused mõtte edastamisel?
 • Mõistmine
 • Mõtlemisprotsessi katkendlikkus
 • Raskused, mis on tingitud kõnelemise, lugemise ja kirjutamise erinevustest
 • Keele psühholoogia ja grammatika
 • Kõne liigendamine                               harjutused
 • Paus
 • Loogiline rõhk ja psühholoogiline rõhk
 • Olulise ja ebaolulise eraldamine
 • Terviklikkus ja Osadus
 • Kõne struktuur. Küsimused antiteesid võrdlused, metafoorid, lood.

IV OSA Kuulaja väärtustamine

 • Ethos, pathos ja logos
 • Suhtlustõkked
 • „Rasked olud”
 • Omad ja võõrad
 • Erinevad kuulajad
 • Kuulaja staatus
 • Kogumine ja saatmine  harjutused

Koolitaja on Martin Veinmann, näitleja ja lavakõne õppejõud, kõne- ja eneseväljendust käsitleva raamatu „Vajadus  olla mõistetav“ autor. Martin on andnud üle 500 kõne- ja esinemiskoolituse nii era- kui ka avaliku sektori ettevõtetele ja asutustele.