1. aasta märtsist oleme kõik elanud ja töötanud teistmoodi, uutmoodi.

Organisatsioonid on läbi teinud muudatusi ja ümberkorraldusi, kuid veel praegugi on palju ebakindlust oleviku ning tuleviku ees.

Seega tuleb tulevikule vastu minna suurema enesekindluse ja optimistliku energiaga. Vanad mõttemustrid ja tegevusmudelid tuleb ümber mõelda ja uusi väljakutseid julgelt juhtida.

JA… psühholoogid arvavad, et iga inimene saab ise suurel määral oma mõttemaailmaga tööd tehes end enesekindlamaks, positiivsemaks ja tulemuslikumaks muuta.

Vaja on vaid lisateadmisi, kuidas iseendas ja oma kolleegides enesekindlamat mõtlemist kujundada, ratsionaalset emotsionaalsust arendada ning demotiveerivatest, negatiivsetest mõtetest ja emotsioonidest vabaneda.

Neid lisateadmisi pakumegi 19.mail toimuval Enesekindluse ja Motivatsioonipäeval, mida viivad läbi näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp, Aasta koolitaja 2019 ja 2020 Jaanus Kangur, tunnustatud coach Raimo Ülavere ning näitleja ja koolitaja Inga Lunge.

NB! Seoses kehtivate Covid-piirangutega on Motivatsioonipäeval võimalik osaleda ainult veebikeskkonnas. 

Ootame Teid osalema sellel ainulaadsel koolituspäeval

Areng.ee ja Heateenindus.ee tiim

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru