Arenguvestluse potentsiaal töötajaid eesmärgistada ja motiveerida on väga suur. Arenguvestluse oskuslik ettevalmistamine, läbiviimine ja järeltegevused on vestluse õnnestumisel kesksel kohal.

Lähiajal tuleb rohkem vestlusi hakata pidama ka distantsilt, kus juht või töötaja on näiteks kodukontoris ja see eeldab veidi teistsugust suhtlemist.

Tegevuste hulka, mida juhid peaks süsteemselt läbi mõtlema ja teostama kuuluvad vestluse eesmärgistamine, vestluse läbiviimine struktuur, vestlusele kutsumine, koha valik, õhkkonna loomine, sujuv ja läbimõeldud suhtlemine, küsimine ja kuulamine, infovahetus, toetavad kokkulepped ja kokkulepitud järeltegevused.

Kuidas siis teostada tulemuslikku arenguvestlust?  Sellele ja paljudele teistele olulistele küsimustele saab vastuseid koolituspäeval „Arenguvestluse tulemuslik läbiviimine“.

Koolitusel osalenu saab teada:

  • Millised peavad olema arenguvestluse sisu ja eesmärgid ning süsteemne arenguvestluse läbiviimise protsess?
  • Millised on olulised suhtlemistehnikad ja olulised tegevused arenguvestluse toimumise eel, arenguvestluse ajal ja järel?
  • Kuidas viia arenguvestlust läbi distantsilt?
  • Kuidas arenguvestlusel anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?
  • Kuidas mõõta ja hinnata arenguvestluse tulemuslikkust?
  • Kuidas läbi arenguvestluse töötajaid motiveerida?
  • Millised on peamised vead, mida arenguvestlusel tehakse ja kuidas neid vigu vältida?

Koolituspäeva viib läbi tunnustatud koolitaja Katrin Alujev.

Kohtumiseni kasulikul koolitusel

Urmas Kõiv
Areng.ee asutaja ja juht

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru