Euroopa Liidus sh. Eestis jõustuv andmekaitsereform toob endaga kaasa uued kohustused ettevõtetele/asutustele, kes koguvad, salvestavad, arhiveerivad, analüüsivad, töötlevad, jagavad kolmandatele osapooltele ja kustutavad isikuandmeid.

Oluliseks ametikohaks selles protsessis kujuneb Andmekaitsespetsialist (Data Protection Officer), kes peab oskama sidustada andmekaitse ja infoturbe nõudeid reaalselt Teie ettevõtte tööprotsesside ning infosüsteemidega.

Kui Teie ettevõte/asutus tegeleb ülalnimetatud tegevustega, siis sõltumata sellest, kas Te peate üldmääruse kohaselt (art. 37-39) määrama andmekaitsespetsialisti või mitte, leidke endale inimene, kes andmekaitsespetsialisti rolli täidab ja vajalikke teadmisi omab.

Selleks, et Teie ettevõttes/asutuses juba praegu või lähiajal andmekaitsespetsialisti rolli täitev inimene saaks võimalikult ajakohase info isikuandmete kaitse uue määruse nõuetest ja probleemkohtadest, korraldame Andmekaitsespetsialisti (Data Protection Officer) esmakoolituse.

Käesolev koolitus on esimene osa Andmekaitsespetsialisti Arenguprogrammist.

Ootame andmekaitsespetsialisti rolli täitvaid inimesi olulisele koolitusele 07.veebruaril

Areng.ee meeskond

Euroopa Liidus sh. Eestis jõustuv andmekaitsereform toob endaga kaasa uued kohustused ettevõtetele/asutustele, kes koguvad, salvestavad, arhiveerivad, analüüsivad, töötlevad, jagavad kolmandatele osapooltele ja kustutavad isikuandmeid.

Oluliseks ametikohaks selles protsessis kujuneb Andmekaitsespetsialist (Data Protection Officer), kes peab oskama sidustada andmekaitse ja infoturbe nõudeid reaalselt Teie ettevõtte tööprotsesside ning infosüsteemidega.

Kui Teie ettevõte/asutus tegeleb ülalnimetatud tegevustega, siis sõltumata sellest, kas Te peate üldmääruse kohaselt (art. 37-39) määrama andmekaitsespetsialisti või mitte, leidke endale inimene, kes andmekaitsespetsialisti rolli täidab ja vajalikke teadmisi omab.

Selleks, et Teie ettevõttes/asutuses juba praegu või lähiajal andmekaitsespetsialisti rolli täitev inimene saaks võimalikult ajakohase info isikuandmete kaitse uue määruse nõuetest ja probleemkohtadest, korraldame Andmekaitsespetsialisti (Data Protection Officer) esmakoolituse.

Käesolev koolitus on esimene osa Andmekaitsespetsialisti Arenguprogrammist.

Ootame andmekaitsespetsialisti rolli täitvaid inimesi olulisele koolitusele 07.veebruaril

Areng.ee meeskond

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru